Versinzicht Groeimodel

'Succes in Vers'

Basis voor onze werkwijze is het groeimodel 'Succes in Vers'.

Kritische succesfactoren:
 • Ambitie
 • Visie
 • Strategie
 • Kwaliteit
 • Ketenverbinding
 • Executie
Will & Skill
De rol van Versinzicht:
Fase 1

Keuzes maken

Organiseren, Analyseren & Concluderen

Fase 2

Uitwerken

Strategie, Creatie & Planning

Fase 3

Realiseren

Implementatie, Evaluatie & Optimalisatie

Groeidrijvers-specialisten:
 • Optimalisatie
 • Educatie
 • Inspiratie
 • Activatie
Verhoogd bij consumenten:
 • Behoefte
 • Vertrouwen
 • Loyaliteit
 • Rotatie

Het groeimodel ‘Succes in Vers‘ toegelicht

U als product/merkeigenaar & de rol van Versinzicht

Ondernemen is met een gezonde ambitie investeren in de groei van uw product of merk. Echter is alleen ambitie niet genoeg. Om ‘succes in vers’ te kunnen realiseren zijn er een aantal kritische succesfactoren van toepassing. Deze basisvoorwaarden zijn het fundament voor succes. Voor u als ondernemer en product/merkeigenaar is van het belang om hiervan bewust en overtuigd te zijn.

Naast ambitie is het van belang om met een visie te willen werken aan een strategische aanpak. Hiervoor is het ook nodig om samen te werken met alle relevante schakels in de keten. En daarbij streven we in alles naar een excellente uitvoering.
Hiermee beschikken we over de ‘de will’ voor de ‘goeie groei’.

Versinzicht beschikt vervolgens over de vaardigheden (‘skills’) om op dit fundament te gaan bouwen. De rol van Versinzicht is om vanuit deze basis gefaseerd en gefundeerd in te spelen op de groeidrijvers bij versspecialisten en daarmee op het consumentengedrag.

De groeidrijvers voor versspecialisten mét effect op consumentengedrag:

 1. Optimaliseren met een uitgebreid, gevarieerd en onderscheidend assortiment. Op deze wijze is de klantbehoefte en besteding te verhogen. In de praktijk betekend dit: distributie vergroten en meer verkooppunten realiseren.
 2. Educeren met informatie over de herkomst, kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid van hun verse producten. Op deze wijze is het vertrouwen, waardering en de waarde te verhogen. In de praktijk betekend dit: verbeteren van de communicatie t.b.v. de bestaande verkooppunten
 3. Inspireren door te combineren met recepten, tips, adviezen. Zo kunt u klanttevredenheid, loyaliteit en de besteding verhogen. In de praktijk betekend dit: op de juiste momenten de juiste toepassingen/combinaties aan te bieden.
 4. Activeren door aantrekkelijke promoties, acties en 'proef & koop' demonstraties. Hiermee kunt u nieuwe consumenten vinden en binden. Zo kunt u de penetratie en rotatie (volume) verhogen. In de praktijk betekend dit: aansprekende acties inzetten bij bestaande klanten.

Deze groeidrijvers zijn direct van invloed op het consumentengedrag. De kunst is om op de juiste plaats en op het juiste moment aan de juiste ‘knop’ te draaien.

Aan welke knoppen gaan we draaien voor uw product of merk?
Daar komen we samen achter.